• QHSE
 • QHSE
 • QHSE

QHSE

De kaders waarbinnen Tjaden de organisatie inricht en haar werkzaamheden verricht, worden bepaald door de zorg voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en de omgeving. Deze vier onderwerpen, samengevat in de Engelse afkorting QHSE, zijn volwaardige aandachtgebieden van zowel management als werknemers die zijn geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Kwaliteit
Tjaden streeft naar een maximale klantentevredenheid door het werk in één keer goed te doen, zonder materiële schade aan te richten.

Gezondheid en veiligheid
Het voorkomen van ongevallen, gevaar voor de omgeving en letsel of schade aan de gezondheid en het welzijn van iedereen die voor of namens ons werkt, heeft voor Tjaden de hoogste prioriteit. De geldende arbowet- en regelgeving dient hierbij als minimumeis.

Milieu
Wij voorkomen onnodige belasting van of schade aan het milieu en hinder aan de omgeving. De geldende milieuwet- en regelgeving dient hierbij als minimumeis. Een CO2 reductieplan maakt eveneens deel uit van onze bedrijfsvoering.

MVO & duurzaamheid:
Wij creëren op integere wijze maatschappelijke waarde door het continu vinden van balans in investeringen ten aanzien van bedrijfscontinuïteit, bedrijfsprocessen, onze medewerkers en onze (leef)omgeving. Daarbij betrekken wij onze belangrijkste stakeholders en baseren wij ons minimaal op de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast investeren wij waar mogelijk in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame producten, zodat ook onze relaties in de keten hun duurzaamheid kunnen vergroten.

Deze waarden zijn nader uitgewerkt in de Beleidsverklaring KAM-MVO en samengevat in onderstaande tien praktische gouden regels.

Tien gouden regels:

Al onze werknemers ontvangen een KAM-MVO instructieboekje dat deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. 
Dit boekje bevat onder andere de tien gouden regels, een praktische uitwerking van het Tjaden motto 'Samen zorgvuldig en zorgzaam werken'.


1. Werk veilig of werk niet
2. Doe het werk in één keer goed
3. Spreek elkaar aan op onveilig gedrag
4. Zorg dat je fit bent
5. Wees zuinig op materieel, materialen en grond- en brandstoffen
6. Voorkom hinder voor de omgeving en het milieu
7. Houd je werkplek netjes en schoon
8. Draag voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
9. Ruim afvalstoffen op
10. Gebruik je verstand!

 • projecten

  Demiwater leiding Europoort Demiwater leiding Europoort

  Demiwater leiding Europoort

  Bemalingwerkzaamheden deeltraject C demiwater leiding Europoort Rotterdam

 • projecten

  WKO Quartier Bleu te Hasselt WKO Quartier Bleu te Hasselt

  WKO Quartier Bleu te Hasselt

  WKO Quartier Bleu te Hasselt

 • projecten

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  Warmte en Koude Opslag grondwatersysteem nieuwbouw Amphia ziekenhuis te Breda

 • projecten

  Verleggen watertransportleidingen Dordrecht Verleggen watertransportleidingen Dordrecht

  Verleggen watertransportleidingen Dordrecht

  In opdracht van BAM Energie en Water heeft Tjaden de spanningsbemaling werkzaamheden uitgevoerd voor het verleggen van watertransportleidingen in Dordrecht.