• The Base Schiphol
 • The Base Schiphol
 • The Base Schiphol

The Base Schiphol

Bij het kantorencomplex the Base op Schiphol wordt een nieuw kantoor bijgebouwd. Naast het gebouw wordt ook een ondergrondse parkeergarage aangelegd. De bodemopbouw rondom schiphol bestaat uit een deklaag van klei en veen met daaronder het 1e watervoerende pakket. In het watervoerende pakket heerst een stijghoogte welke boven het peil van de keldervloer uitkomt. Op dit project is een spanningsbemaling toegepast om de stijghoogte te verlagen tot een veilig niveau.

Het opgepompte grondwater uit de spanningsbemaling is door middel van een retourbemaling terug gepompt in het 1e watervoerende pakket. Voor de retourbemaling is gebruik gemaakt van de retourbronnen welke in de jaren 90 door Tjaden BV zijn aangelegd. Er is met een debiet van maximaal 325m3/uur grondater opgepompte en geretourneer naar het retourveld, op ca 2km afstand van de bouwput.

Tjaden verzorgt de bemalingwerkzaamheden in opdracht van Gebroeders de Koning uit Papendrecht.

 • projecten

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  Warmte en Koude Opslag grondwatersysteem nieuwbouw Amphia ziekenhuis te Breda

 • projecten

  Bemaling Air Liquide leiding Bemaling Air Liquide leiding

  Bemaling Air Liquide leiding

  Voor een nieuw leidingtracé tussen Zelzate en Temse verzorgt Tjaden BV de bronbemalingswerkzaamheden.

 • projecten

  Bemaling Spuisluis en Tidal Technology Center Grevelingedam Bemaling Spuisluis en Tidal Technology Center Grevelingedam

  Bemaling Spuisluis en Tidal Technology Center Grevelingedam

  Bemaling Spuisluis en Tidal Technology Center Grevelingedam

 • projecten

  The Base Schiphol The Base Schiphol

  The Base Schiphol

  Spannings en retourbemaling op Schiphol voor de nieuwbouw van The Base