• Arc de Dierrey

Arc de Dierrey

Grondwater is vaak een storende factor bij de aanleg van pijpleidingen. Tjaden zorgt er door middel van bronbemaling voor dat er in de sleuven droog gewerkt kan worden. Dat komt zowel de kwaliteit van het werk als de veiligheid van de werkomstandigheden ten goede. In Frankrijk lieten we zien hoe effectief we daarin zijn.

Voor het Arc de Dierrey-project in Frankrijk legt A.Hak International samen met haar Franse partner Spiecapaq in totaal ruim 300 km 48” leidingen aan voor GRTgaz. Nadat diverse bedrijven hun tanden stukbeten op de bemaling, is Tjaden er wel in geslaagd de sleuf droog te krijgen.

De moeilijkheid zat hem in de grote hoeveelheden grondwater die aan de bodem onttrokken moesten worden. Dergelijke debieten komen in Nederland niet voor. Daarom heeft Tjaden voor dit project gebruik gemaakt van 6” vacuümleidingen en filters, in plaats van de in Nederland gebruikelijke 4” leidingen. 

 • projecten

  Bemaling Air Liquide leiding Bemaling Air Liquide leiding

  Bemaling Air Liquide leiding

  Voor een nieuw leidingtracé tussen Zelzate en Temse verzorgt Tjaden BV de bronbemalingswerkzaamheden.

 • projecten

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Tjaden BV voert de bemalingwerkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en de Zuidelijke Ringvaart.

 • projecten

  The Base Schiphol The Base Schiphol

  The Base Schiphol

  Spannings en retourbemaling op Schiphol voor de nieuwbouw van The Base

 • projecten

  WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven

  WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven

  Warmte en Koude Opslag systeem Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven