• Sprinklerbronpompinstallaties
 • Sprinklerbronpompinstallaties
 • Sprinklerbronpompinstallaties

Sprinklerbronpompinstallaties

Een sprinklerinstallatie is een stationaire, automatische brandblusinstallatie. 
De installatie detecteert, controleert en bestrijdt een beginnende brand. 
In de meeste gevallen dooft een sprinklerinstallatie het vuur nog voor de brandweer ter plaatse is. 
Een belangrijk onderdeel van de sprinklerinstallatie is de bluswatervoorziening. 
Het aanleggen van een waterkelder, watertank of watersilo behoort tot de mogelijkheden, maar is een dure oplossing die bovendien veel ruimte in beslag neemt. 
Het aanleggen van één of meerdere sprinklerbronnen is een aantrekkelijk alternatief.

Wij boren en leveren complete sprinklerbronpompinstallaties inclusief schakelkast conform Technisch Bulletin 77A volgens NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (nl), Technisch Bulletin 74A en BRL SIKB-2100 en Protocol 2101 MECHANISCH BOREN.

Op basis van de gestelde eisen, en locatie specifieke gegevens als bodemopbouw en beschikbare ruimte ontwerpen en berekenen wij de complete sprinklerbronpompinstallatie. Wilt u weten wat de kosten zijn voor uw project, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Tot de levering behoren de sprinklerbron(nen), bronpomp(en), putbehuizing(en), leidingwerk, voedingskabels, stuurkabels en appendages.
Tevens leveren wij een schakelkast, frequentiegeregeld, ster driehoek of DOL.
Inclusief signalering, wekelijkse test, en doormelding. 

Tjaden beschikt over zeer ervaren projectleiders, geohydrologen, boormeesters en een omvangrijk archief met eigen boorstaten van boringen door heel Nederland die teruggaan tot het jaar 1895. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bodemgegevens van TNO en DINOloket.

Tjaden werkt volgens de strengtse veiligheidseisen en beschikt, als (boor)aannemer, over alle benodigde certificeringen en lidmaatschappen om werkzaamheden uit voeren op alle soorten werkterreinen.

Elk project wordt uiterst zorgvuldig bekeken waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde eisen, haalbare capaciteiten op de gewenste locatie en beschikbare budgeten.

Het op project toegesneden ontwerp wat hieruit voortkomt wordt zeer uitgebreid gespecificeerd in onze offertes zodat u als klant niet voor onverwachte verrassingen en/of uitgaven komt te staan.

Voorschriften: www.hetccv.nl

 • projecten

  Verleggen watertransportleidingen Dordrecht Verleggen watertransportleidingen Dordrecht

  Verleggen watertransportleidingen Dordrecht

  In opdracht van BAM Energie en Water heeft Tjaden de spanningsbemaling werkzaamheden uitgevoerd voor het verleggen van watertransportleidingen in Dordrecht.

 • projecten

  Demiwater leiding Europoort Demiwater leiding Europoort

  Demiwater leiding Europoort

  Bemalingwerkzaamheden deeltraject C demiwater leiding Europoort Rotterdam

 • projecten

  Bemaling Spuisluis en Tidal Technology Center Grevelingedam Bemaling Spuisluis en Tidal Technology Center Grevelingedam

  Bemaling Spuisluis en Tidal Technology Center Grevelingedam

  Bemaling Spuisluis en Tidal Technology Center Grevelingedam

 • projecten

  WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven

  WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven

  Warmte en Koude Opslag systeem Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven