• Service en Onderhoud
 • Service en Onderhoud

Service en Onderhoud

Warmte- en Koude Opslag (WKO) systemen, Aquifer Thermal Energy Storage (ATES), Ondergrondse Water Berging (OWB) en gesloten bodemenergiesystemen. 

Rendement is een must voor dergelijke duurzame installaties. 
Een maximaal rendement vergt service en preventief onderhoud.

Dit kan enkel zijn dat er van afstand periodiek wordt gekeken of alles naar behoren functioneert of door een preventief onderhoudscontract af te sluiten waarbij ook fysiek alles wordt nagelopen en gereinigd. 

Tjaden kan u hierbij geheel ontzorgen. Wij onderschieden de volgende contractvormen, namelijk:

 • standaard onderhoudscontract;
 • instandhoudingscontracten (inclusief vervanging van materialen / componenten / onderdelen);
 • monitoringscontracten.

Contractcombinaties zijn tevens mogelijk.

De monitoringscontracten zijn vooral van belang. De provincie kan vergunningsverplichtingen opleggen zoals:

 • het jaarlijks vaststellen van de waterkwaliteit;
 • de onttrokken of geinfiltreerde hoeveelheden water;
 • de onttrokken of geinfiltreerde watertemperaturen;
 • energiehoeveelheden;
 • stijghoogten in de bron.

Tjaden gaat uiterst zorgvuldig om met de resultaten.  
Ook worden evaluatierapporten met energiebalansen opgesteld waarin de trends worden geanalyseerd. Daarnaast wordt advies gegeven om de werking van de installaties technisch en energetisch te optimaliseren.

Wanneer er geen onderhoudscontracten zijn, kan de klant beroep doen op onze expertise om klachten en/of storingen te verhelpen.

Onze ervaren service-medewerkers staan u graag te woord.

 • projecten

  Arc de Dierrey Arc de Dierrey

  Arc de Dierrey

  Bij de aanleg van transportleidingen voor GRTgaz verzorgde Tjaden de bronbemaling. Daarbij moesten grote hoeveelheden grondwater onttrokken worden.

 • projecten

  WKO-systeem Artis WKO-systeem Artis

  WKO-systeem Artis

  Artis maakt voor de koeling van twee rijksmonumenten, voortaan gebruik van een open WKO-systeem. Tjaden legde het systeem aan in opdracht van Imtech.

 • projecten

  Bemaling uitbreiding VUmc Bemaling uitbreiding VUmc

  Bemaling uitbreiding VUmc

  Tjaden voert in opdracht van Ballast Nedam Speciale Projecten de bemaling uit voor de uitbreiding van het VU medisch centrum Amsterdam.

 • projecten

  Bemaling Air Liquide leiding Bemaling Air Liquide leiding

  Bemaling Air Liquide leiding

  Voor een nieuw leidingtracé tussen Zelzate en Temse verzorgt Tjaden BV de bronbemalingswerkzaamheden.