• Service en Onderhoud
 • Service en Onderhoud

Service en Onderhoud

Een bluswatervoorziening wordt alleen gebruikt in geval van een calamiteit. In geval van een calamiteit moet u erop kunnen vertrouwen dat de aangelegde bluswatervoorziening altijd werkt. 

Om zeker te zijn van een juiste werking en voldoende wateropbrengst is het belangrijk dat u uw bluswatervoorziening regelmatig (minimaal 1x per jaar) laat controleren, testen en inspecteren op capaciteit en werking.
Brandweer, overheid en verzekeraars stellen eisen aan de gehele bluswatervoorziening.

Tjaden kan u geheel ontzorgen op het gebied van service en preventief onderhoud van een bluswatervoorziening.

Voor het preventief onderhoud aan uw bluswatervoorziening(en) kunt u een service- en onderhoudscontract afsluiten. Tjaden sluit service- en onderhoudscontracten af door heel Nederland. Dit maakt het mogelijk contracten aan te bieden tegen een aantrekkelijk tarief.

Daarbij kunnen wij eventuele storingsopvolging geheel opnemen in het service- en onderhoudscontract. 

Met een service- en onderhoudscontract van Tjaden bent u verzekerd van een periodieke controle en optimale werking van uw bluswatervoorziening(en).

Tjaden hanteert een uitgebreid controlesysteem met checklist conform de gestelde eisen. De testresultaten worden verwerkt in een uitgebreide (inspectie)rapportage.

De belangrijkste controlepunten:

 • Visuele inspectie van de bluswatervoorziening, zoals inspectie en controle van componenten op schade, compleetheid en het functioneren van de STORZ-koppeling(en);
 • Beoordeling locatie en bereikbaarheid met betrekking tot beschoeiingen en dergelijke;
 • Inmeten X- en Y-coördinaten van de bluswaterinstallatie(s);
 • Meggeren van onderwaterkabel(s), motor(en) en grondkabel(s);
 • Controle voordruk drukvat(en) van de hydrofoorinstallatie(s);
 • Controle schakeldruk(ken) van de drukschakelaar(s);
 • Uitvoeren van een capaciteitstest 30-60-90-120 m³/uur;
 • Gedurende vier uur testen van de bron of zoveel korter tot deze stabiel (*) is op de vereiste capaciteit. (* STABIEL = tot de 5% dalingsgrens is bereikt d.w.z. minder dan 5% niveauverandering in het laatste uur t.o.v. het vorige uur). Als een bron stabiel is geworden dan kan er langer dan vier uur bronwater worden onttrokken.
 • De resultaten worden gemeten middels een flowdebietmeting waarbij gebruik wordt gemaakt van een geijkte en gekeurde, digitale waterflowmeter;
 • Gedurende de capaciteitstest zal de bronwaterstand, ten opzichte van maaiveld, worden gemeten/gepeild;
 • Gedurende het testen wordt de druk aan maaiveld van de bronpomp(en) gemeten;
 • Gedurende het testen wordt het Voltage en Amperage van de bronpomp(en) gemeten;
 • Het overstortdrukventiel zal worden gecontroleerd en indien nodig worden bijgesteld;
 • Er wordt een NO-FLOW test uitgevoerd van de bronpomp(en);
 • De STORZ-koppeling(en) worden (opnieuw) ingevet;
 • Brandhydrant(en) worden (opnieuw) ingevet via het vetnippel;
 • U ontvangt een overzicht waarbij elke bluswatervoorziening is weergegeven in Google-Earth;
 • U ontvangt per bluswatervoorziening een compleet rapport met hierin de verkregen resultaten (tijdsverloop, capaciteit, bronwaterstand, afzuiging, specifiek debiet, druk aan maaiveld, Voltage, Amperage en weerstandsmetingen);
 • De verkregen resultaten worden, indien mogelijk, vergeleken met de resultaten van het voorgaande jaar/jaren.

Door de periodieke testresultaten te vergelijken heeft u inzicht in de conditie van de bluswatervoorziening(en). Eventuele gebreken en/of constateringen komen hierdoor tijdig aan het licht waardoor tijdig gepaste actie ondernomen kan worden.

 • projecten

  Bemaling fietsenstalling Koningin Julianaplein den Haag Bemaling fietsenstalling Koningin Julianaplein den Haag

  Bemaling fietsenstalling Koningin Julianaplein den Haag

  Deepwell bemaling binnen CSM wand tbv aanleg van de fietsenkelder op het Koningin Julianaplein te Den haag

 • projecten

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  Warmte en Koude Opslag grondwatersysteem nieuwbouw Amphia ziekenhuis te Breda

 • projecten

  Retourbemaling Utrecht Retourbemaling Utrecht

  Retourbemaling Utrecht

  In Utrecht bemaalden we de grootste bouwput van Nederland bij de bouw van het nieuwe hart van het stadsdeel Leidsche Rijn. Hiervoor werden onder meer deepwells ingezet.

 • projecten

  The Base Schiphol The Base Schiphol

  The Base Schiphol

  Spannings en retourbemaling op Schiphol voor de nieuwbouw van The Base