• Bluswatervoorzieningen
 • Bluswatervoorzieningen
 • Bluswatervoorzieningen
 • Bluswatervoorzieningen

Bluswatervoorzieningen

De watermaatschappijen konden in binnenstedelijke gebieden via waterleidingen en brandkranen jarenlang voldoen aan de bluswatervraag van de brandweer. Deze vanzelfsprekendheden zijn nu verleden tijd.
De drinkwatermaatschappijen verkleinen sinds de nieuwe ontwerpeisen van distributienetten de diameter van hun waterleidingen in verband met de in de Drinkwaterwet vastgelegde zorg voor schoon drinkwater. Immers: door de leidingdiameter te verkleinen wordt de doorstroomsnelheid verhoogd, wat betere garanties biedt voor de zuiverheid van het drinkwater.
Hierbij wordt géén rekening gehouden met overcapaciteit voor bluswater. Indien hier wél rekening mee wordt gehouden dan zijn de aanleg- en onderhoudskosten vaak erg hoog.
In buitengebieden is vaak geen beschikbare waterleiding aanwezig. 

Betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en kwaliteit zijn van levensbelang:

Een bluswatervoorziening redt mensenlevens en beschermt objecten en eigendommen tijdens een brand. Kwaliteit, betrouwbaarheid en goed onderhoudsprotocol zijn hierbij van levensbelang. 

De bestrijding van een brand begint met een betrouwbare bluswatervoorziening welke niet mag weigeren. Tjaden werkt daarom uitsluitend met duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen.

De aanleg van een geboorde brandweerbron / brandput is een duurzame oplossing om te voorzien in voldoende bluswatercapaciteit. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van helder (grond-)bronwater om een brand te blussen.

Wij boren en installeren brandweerbronnen / brandputten in alle voorkomende uitvoeringen volgens NVBR, EGB Richtlijn en BRL SIKB-2100 en Protocol 2101 MECHANISCH BOREN. De brandweer kan aanvullende eisen stellen.

Veel voorkomende capaciteiten zijn:

 • 30 m³/uur;
 • 60 m³/uur;
 • 90 m³/uur;
 • 120 m³/uur.

Vanwege de verschillen in materieel van de diverse veiligheidsregio’s in Nederland zijn er een aantal mogelijke afwerkingen. Ook de plaats waar de brandweerbron / brandput wordt aangelegd is hierin mede bepalend. We onderscheiden:

Tjaden voorziet tevens in de aanleg van complete bluswaternetten / blussystemen zoals enkel bluswaterleidingnettenbluswater(ring)leidingnetten, natte bluswaterleidingen en droge bluswaterleidingen.
Op het bluswaterleidingnetwerk kunnen ondergrondse en/of bovengrondse brandhydranten gekoppeld worden.
Een water- of proceswaterleiding of een geboorde brandweerbron / brandput met bronpompinstallatie kan hiervoor als watervoeding dienen.

Tjaden beschikt over zeer ervaren projectleiders, geohydrologen, boormeesters en een omvangrijk archief met eigen boorstaten van boringen door heel Nederland die teruggaan tot het jaar 1895. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bodemgegevens van TNO en DINOloket

Tjaden werkt volgens de strengtse veiligheidseisen en beschikt, als (boor)aannemer, over alle benodigde certificeringen en lidmaatschappen om werkzaamheden uit voeren op alle soorten werkterreinen.

De kosten van een brandweerbron / brandput zijn afhankelijk van de bodemopbouw en de hoeveelheid bluswater die de brandweerbron / brandput moet leveren. Ook de afwerking is van invloed. Wilt u weten wat de kosten zijn voor uw project, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Elk project wordt uiterst zorgvuldig bekeken waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde eisen, haalbare capaciteiten op de gewenste locatie en beschikbare budgeten. 

Het op project toegesneden ontwerp wat hieruit voortkomt wordt zeer uitgebreid gespecificeerd in onze offertes zodat u als klant niet voor onverwachte verrassingen en/of uitgaven komt te staan.

 • projecten

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  Warmte en Koude Opslag grondwatersysteem nieuwbouw Amphia ziekenhuis te Breda

 • projecten

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Tjaden BV voert de bemalingwerkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en de Zuidelijke Ringvaart.

 • projecten

  Retourbemaling Utrecht Retourbemaling Utrecht

  Retourbemaling Utrecht

  In Utrecht bemaalden we de grootste bouwput van Nederland bij de bouw van het nieuwe hart van het stadsdeel Leidsche Rijn. Hiervoor werden onder meer deepwells ingezet.

 • projecten

  WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven

  WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven

  Warmte en Koude Opslag systeem Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven