• Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies

Bemalingsadvies

Het opstellen van een bemalingsadvies heeft als voornaamste doelstelling om voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden te bepalen welke vorm van bemaling er noodzakelijk is, inzicht te verkrijgen in het waterbezwaar & de effecten van de bemaling naar de omgeving en de toetsing van de plannen aan de vergunning verlenende instanties.

Het bemalingsysteem en het, met behulp van modelberekeningen, verkregen waterbezwaar worden getoetst aan de eisen van het Waterschap. Er kan worden bepaald of er een vergunning dient te worden aangevraagd voor het onttrekken en / of lozen of dat er volstaan kan worden met een melding. Op basis van de modelberekeningen wordt een studie uitgevoerd naar de effecten van de bemaling in de omgeving.

Tjaden heeft een jarenlange praktische ervaring, welke in combinatie met theoretische kennis, een eigen bodemarchief en met moderne modellering software de aangewezen partij is voor het ontwerpen van bemalingen & het opstellen van bemalingsadviezen.

 • projecten

  Bemaling uitbreiding VUmc Bemaling uitbreiding VUmc

  Bemaling uitbreiding VUmc

  Tjaden voert in opdracht van Ballast Nedam Speciale Projecten de bemaling uit voor de uitbreiding van het VU medisch centrum Amsterdam.

 • projecten

  Retourbemaling Utrecht Retourbemaling Utrecht

  Retourbemaling Utrecht

  In Utrecht bemaalden we de grootste bouwput van Nederland bij de bouw van het nieuwe hart van het stadsdeel Leidsche Rijn. Hiervoor werden onder meer deepwells ingezet.

 • projecten

  Arc de Dierrey Arc de Dierrey

  Arc de Dierrey

  Bij de aanleg van transportleidingen voor GRTgaz verzorgde Tjaden de bronbemaling. Daarbij moesten grote hoeveelheden grondwater onttrokken worden.

 • projecten

  WKO-systeem Artis WKO-systeem Artis

  WKO-systeem Artis

  Artis maakt voor de koeling van twee rijksmonumenten, voortaan gebruik van een open WKO-systeem. Tjaden legde het systeem aan in opdracht van Imtech.