Bemalingsadvies Terraced Tower, Rotterdam

Projectinformatie

The Base Schiphol

Voor de nieuwbouw van de Terraced Tower aan de Boompjes in Rotterdam wordt onder het complex een drielaagse kelder gemaakt. Om de kelder te realiseren wordt een bouwkuip geformeerd waarbij een bemaling wordt toegepast.

Voorafgaand aan de bouw van de toren heeft Tjaden BV voor Besix Nederland een bemalingsadvies opgesteld met als doel het berekenen van het waterbezwaar en de verlagingen van de grondwaterstand en de stijghoogte. Op de locatie zijn peilbuizen geboord en is gedurende langere tijd de stijghoogte in het watervoerende pakket gemonitord.

Projectinformatie

Projectnaam
Terraced Tower te Rotterdam

Activiteit
Bemalingsadvies en vergunningaanvraag

Expertises

  • Bemalingsadvies
  • Modelberekeningen
  • Grondwatermonitoring

Opdrachtgever
Besix Nederland BV

Periode
2017 

Locatie
Boompjes te Rotterdam