Projectinformatie

The Base Schiphol

Bij het kantorencomplex The Base op Schiphol wordt een nieuw kantoor bijgebouwd. Naast het gebouw wordt ook een ondergrondse parkeergarage aangelegd. De bodemopbouw rondom Schiphol bestaat uit een deklaag van klei en veen met daaronder het 1e watervoerende pakket. In het watervoerende pakket heerst een stijghoogte welke boven het peil van de keldervloer uitkomt. Op dit project is een spanningsbemaling toegepast om de stijghoogte te verlagen tot een veilig niveau.

Het opgepompte grondwater uit de spanningsbemaling is door middel van een retourbemaling terug gepompt in het 1e watervoerende pakket. Voor de retourbemaling is gebruik gemaakt van de retourbronnen welke in de jaren 90 door Tjaden BV zijn aangelegd. Er is met een debiet van maximaal 325m3/uur grondwater opgepompte en geretourneerd naar het retourveld, op ca 2km afstand van de bouwput.

Tjaden verzorgt de bemalingswerkzaamheden in opdracht van Gebroeders de Koning uit Papendrecht.

Projectinformatie

Projectnaam
The Base Schiphol

Activiteit
Spannings en retourbemaling

Expertises

  • advies en engineering
  • bronboringen
  • spiegellas leidingwerk

 

Opdrachtgever
Gebr. de Koning Papendrecht

Periode
2017 – 2018

Locatie
Schiphol, Amsterdam