Rioolvervanging Oosterflank te Rotterdam

Projectinformatie

Herinrichting en rioolvervanging Oosterflank Noord Oost

In de wijk Oosterflank in Rotterdam heeft de gemeente de riolering laten vervangen. Voor de hoofdaannemer Jac. Barendregt heeft Tjaden BV de bemalingswerkzaamheden uitgevoerd.

De bodemopbouw in deze wijk bestaat uit een deklaag van klei / veen met daaronder een watervoerend zandpakket. Lokaal kan deze zandlaag erg grof zijn. De stijghoogte van het watervoerende pakket staat gelijk aan maaiveld, opbarstberekening toonde aan dat er voor een groot deel van de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden spanningsbemaling benodigd is.

Voor de spanningsbemaling zijn een 30 tal dieptebronnen geboord met behulp van één van onze zuigboormachines. De bronnen zijn conform BRL2100 geboord en aan het einde van de werkzaamheden weer afgedicht. Per bron werd ca. 80 m3/uur verpompt.

Voor de monitoring van de verlagingen zijn peilbuizen tussen de bronnen geboord waarin GSM dataloggers zijn geïnstalleerd. De behaalde verlagingen werden online gevolgd via onze webapplicatie.

Projectinformatie

Projectnaam
Herinrichting en rioolvervanging Oosterflank Noord Oost

Activiteit
Spanningsbemaling

Expertise

  • Dieptebronnen met onderwaterpompen
  • Monitoring

Opdrachtgever
Jac. Barendregt

Periode
2018 – 2019

Locatie
Oosterflank, Rotterdam