Demi waterleiding
Rotterdam

Projectinformatie

Demiwater leiding Europoort

In de Europoort Rotterdam wordt een nieuwe Demiwater leiding aangelegd. Evides is hiervan de opdrachtgever, Ooms Construction BV de hoofdaannemer en Tjaden BV is onderaannemer voor de bemalingwerkzaamheden. Het ca 6,8 km lange tracé wordt met behulp van vertikale filters en dieselpompen bemalen. Om de lozingspunten te bereiken wordt soms gebruik gemaakt van leidingbruggen.

Projectinformatie

Projectnaam
Demi Waterleiding Europoort

Activiteit
Bronbemaling

Expertises

  • vacuümbemaling
  • leidingbruggen

Opdrachtgever
Ooms Construction BV

Periode
2018 – 2019

Locatie
Europoort, Rotterdam