Fietsenstalling Koningin Julianaplein Den Haag

Projectinformatie

Vóór het Centraal Station in den Haag wordt door Mobilis BV een ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd. De ontgraving vindt plaats binnen een CSM wand. De afmetingen van de bouwput zijn ca 120 x 80m waarbij er lokaal  tot ca -8,0 m mv is ontgraven. Tjaden BV heeft door middel van 15 stuks onttrekkingsbronnen binnen de bouwkuip, de ontgraving droog gemaakt. Vooraf is een pompproef uitgevoerd om eventuele lekkages in de CSM wand te detecteren en de waterremmenheid van het basisveen te controleren.

Monitoring van de grondwaterstanden heeft plaats gevonden met behulp van GSM dataloggers metingen automatisch doorstuurt naar de webportal. Binnen en buiten de kuip zijn peilbuizen geplaatst op verschillende dieptes.

Inmiddels zijn de bemalingwerkzaamheden met goed verloop afgerond. Effecten van de bemaling buiten de kuip waren verwaarloosbaar.

Projectinformatie

Projectnaam
Fietsenstalling Koningin Julianaplein

Activiteit
Bronbemaling

Expertises

  • pompproef
  • onttrekkingsbronnen
  • monitoring

Opdrachtgever
Mobilis BV

Periode
2018 – 2019

Locatie
Centraal Station, den Haag