Artis WKO
Amsterdam

Projectinformatie

Natura Artis Magistra, de officiële naam van Artis in Amsterdam, maakt voor de koeling van twee rijksmonumenten voortaan gebruik van een open WKO-systeem. De bodeminstallatie, die volledig is voorbereid op toekomstige uitbreidingen van de dierentuin werd door Tjaden aangelegd in opdracht van Imtech.

Gestuurde boring
‘Wij zijn in 2013 gestart met de boringen voor de twee bronnen van het WKO-systeem’, vertelt bedrijfsleider Ruud Dorlandt van Tjaden. A.Hak Drillcon heeft een HDD-boring uitgevoerd om de kabels en leidingen van de bronnen zonder overlast in het park aan te leggen, onder meer onder de Flamingovijver door. Wij hebben ervoor gezorgd dat boorspecie niet in de Flamingovijver terecht kon komen door de gestuurde boring op een diepte van 13 meter uit te voeren. De bodeminstallatie is voorbereid op toekomstige uitbreidingen van Artis. De WKO-bronnen hebben een capaciteit van 100 kubieke meter per uur.’

Artisplein
Als onderdeel van het project heeft de dierentuin het Artisplein opgengesteld en daarmee teruggegeven aan de stad. Onder het plein bevindt zich een van de bronputten van het WKO-systeem. Het deksel van het systeem is afgewerkt in de stijl van de bestrating van het plein, zodat het helemaal opgaat in de omgeving.

Projectinformatie

Projectnaam
WKO Artis

Activiteit
WKO installatie

Expertises

  • bronboringen & ontwikkelen
  • kabels en leidingen
  • technische ruimte

Opdrachtgever
Imtech Nederland BV

Periode
2013

Locatie
Artis, Amsterdam