Air Liquide leiding
Zelzate en Temse

Projectinformatie

Bemaling Air Liquide leiding

Voor onze opdrachtgever Denys NV verzorgt Tjaden BV de bronbemalingswerkzaamheden voor een 33km lange DN400 leidingtracé tussen Zelzate en Temse. Een groot gedeelte van het tracé is met behulp van horizontale drainage droog bemalen, ook zijn er verticale filters toegepast.

Projectinformatie

Projectnaam
OxGAM Temse Zelzate

Activiteit
Bronbemaling

Expertise

  • Horizontale bronbemaling
  • Vacuüm bemaling
  • Afvoerleidingen

Opdrachtgever
Denys NV

Periode
2018 – 2019

Locatie
33km tracé Temse – Zelzate