Service en onderhoud

Warmte- en Koude Opslag (WKO) systemen, Aquifer Thermal Energy Storage (ATES), Ondergrondse Water Berging (OWB) en gesloten bodemenergiesystemen. 

Rendement is een must voor dergelijke duurzame installaties. 
Een maximaal rendement vergt service en preventief onderhoud.

Dit kan enkel zijn dat er van afstand periodiek wordt gekeken of alles naar behoren functioneert of door een preventief onderhoudscontract af te sluiten waarbij ook fysiek alles wordt nagelopen en gereinigd. 

Tjaden kan u hierbij geheel ontzorgen. Wij onderscheiden de volgende contractvormen, namelijk:

  • standaard onderhoudscontract;
  • instandhoudingscontracten (inclusief vervanging van materialen / componenten / onderdelen);
  • monitoringscontracten

Contractcombinaties zijn tevens mogelijk.

De monitoringscontracten zijn vooral van belang. De provincie kan vergunningsverplichtingen opleggen zoals:

  • het jaarlijks vaststellen van de waterkwaliteit;
  • de onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheden water;
  • de onttrokken of geïnfiltreerde watertemperaturen;
  • energiehoeveelheden;
  • stijghoogten in de bron.

Tjaden gaat uiterst zorgvuldig om met de resultaten.  
Ook worden evaluatierapporten met energiebalansen opgesteld waarin de trends worden geanalyseerd. Daarnaast wordt advies gegeven om de werking van de installaties technisch en energetisch te optimaliseren.

Wanneer er geen onderhoudscontracten zijn, kan de klant beroep doen op onze expertise om klachten en/of storingen te verhelpen.

Onze ervaren service-medewerkers staan u graag te woord.