Waterbehandeling

Grondwater welke bij een bronbemaling uit de ondergrond wordt onttrokken mag niet zomaar geloosd worden op het oppervlaktewater of op het rioolstelsel. Het water moet voldoen aan voldoen aan strikte lozingseisen of geschikt gemaakt worden voor retourbemaling. Hiervoor worden grondwater zuiveringsinstallaties toegepast. Een grondwaterzuivering wordt opgebouwd uit verschillende componenten afhankelijk van aangetroffen en de te reinigen vervuilingsparameters.

Maatwerk

Wij bieden zowel bij een tijdelijke als een definitieve installatie maatwerk, waarbij de chemische samenstelling van het water het uitgangspunt vormt voor de installatie. De toegepaste technologieën zijn onder andere:

  • beluchting
  • bezinking
  • zandfiltratie
  • aktief kooladsorptie
  • lamellenseparator
  • olie / waterscheiding
  • striptorens

 

Vacatures

Hieronder treft u alle actuele vacatures:

 

Boring brandweerbron