Bluswatervoorzieningen

De watermaatschappijen konden in binnenstedelijke gebieden via waterleidingen en brandkranen jarenlang voldoen aan de bluswatervraag van de brandweer. Deze vanzelfsprekendheden zijn nu verleden tijd. 
De drinkwatermaatschappijen verkleinen sinds de nieuwe ontwerpeisen van distributienetten de diameter van hun waterleidingen in verband met de in de Drinkwaterwet vastgelegde zorg voor schoon drinkwater. Immers: door de leidingdiameter te verkleinen wordt de doorstroomsnelheid verhoogd, wat betere garanties biedt voor de zuiverheid van het drinkwater. 
Hierbij wordt géén rekening gehouden met overcapaciteit voor bluswater. Indien hier wél rekening mee wordt gehouden dan zijn de aanleg- en onderhoudskosten vaak erg hoog. 
In buitengebieden is vaak geen beschikbare waterleiding aanwezig. 

Betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en kwaliteit zijn van levensbelang:

Een bluswatervoorziening redt mensenlevens en beschermt objecten en eigendommen tijdens een brand. Kwaliteit, betrouwbaarheid en goed onderhoudsprotocol zijn hierbij van levensbelang. 

De bestrijding van een brand begint met een betrouwbare bluswatervoorziening welke niet mag weigeren. Tjaden werkt daarom uitsluitend met duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen.

De aanleg van een geboorde brandweerbron / brandput is een duurzame oplossing om te voorzien in voldoende bluswatercapaciteit. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van helder (grond-)bronwater om een brand te blussen.

Wij boren en installeren brandweerbronnen / brandputten in alle voorkomende uitvoeringen volgens NVBR, EGB Richtlijn en BRL SIKB-2100 en Protocol 2101 MECHANISCH BOREN. De brandweer kan aanvullende eisen stellen.

Veel voorkomende capaciteiten zijn:

  • 30 m³/uur;
  • 60 m³/uur;
  • 90 m³/uur;
  • 120 m³/uur.

Vanwege de verschillen in materieel van de diverse veiligheidsregio’s in Nederland zijn er een aantal mogelijke afwerkingen. Ook de plaats waar de brandweerbron / brandput wordt aangelegd is hierin mede bepalend. We onderscheiden:

  • Geboorde brandweerbron / brandput met een bovengrondse afwerking (gesloten);
  • Geboorde brandweerbron / brandput met een ondergrondse afwerking (gesloten);
  • Geboorde brandweerbron / brandput met een ondergrondse afwerking (“inhanger”);
  • Geboorde brandweerbron / brandput met “open geboorde” afwerking;
  • Geboorde brandweerbron / brandput met een permanente bronpompinstallatie (bluswaterinstallatie);

Tjaden voorziet tevens in de aanleg van complete bluswaternetten / blussystemen zoals enkel bluswaterleidingnetten, bluswater(ring)leidingnetten, natte bluswaterleidingen en droge bluswaterleidingen. 
Op het bluswaterleidingnetwerk kunnen ondergrondse en/of bovengrondse brandhydranten gekoppeld worden.
Een water- of proceswaterleiding of een geboorde brandweerbron / brandput met bronpompinstallatie kan hiervoor als watervoeding dienen.

Tjaden beschikt over zeer ervaren projectleiders, geohydrologen, boormeesters en een omvangrijk archief met eigen boorstaten van boringen door heel Nederland die teruggaan tot het jaar 1895. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bodemgegevens van TNO en DINOloket. 

Tjaden werkt volgens de strengste veiligheidseisen en beschikt, als (boor)aannemer, over alle benodigde certificeringen en lidmaatschappen om werkzaamheden uit voeren op alle soorten werkterreinen.

De kosten van een brandweerbron / brandput zijn afhankelijk van de bodemopbouw en de hoeveelheid bluswater die de brandweerbron / brandput moet leveren. Ook de afwerking is van invloed. Wilt u weten wat de kosten zijn voor uw project, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Elk project wordt uiterst zorgvuldig bekeken waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde eisen, haalbare capaciteiten op de gewenste locatie en beschikbare budgetten. 

Het op project toegesneden ontwerp wat hieruit voortkomt wordt zeer uitgebreid gespecificeerd in onze offertes zodat u als klant niet voor onverwachte verrassingen en/of uitgaven komt te staan.

Sprinklerbronpompinstallaties

Een sprinklerinstallatie is een stationaire, automatische brandblusinstallatie. 
De installatie detecteert, controleert en bestrijdt een beginnende brand. 
In de meeste gevallen dooft een sprinklerinstallatie het vuur nog voor de brandweer ter plaatse is. 
Een belangrijk onderdeel van de sprinklerinstallatie is de bluswatervoorziening. 
Het aanleggen van een waterkelder, watertank of watersilo behoort tot de mogelijkheden, maar is een dure oplossing die bovendien veel ruimte in beslag neemt. 
Het aanleggen van één of meerdere sprinklerbronnen is een aantrekkelijk alternatief.

Wij boren en leveren complete sprinklerbronpompinstallaties inclusief schakelkast conform Technisch Bulletin 77A volgens NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (nl), Technisch Bulletin 74A en BRL SIKB-2100 en Protocol 2101 MECHANISCH BOREN.

Op basis van de gestelde eisen, en locatie specifieke gegevens als bodemopbouw en beschikbare ruimte ontwerpen en berekenen wij de complete sprinklerbronpompinstallatie. Wilt u weten wat de kosten zijn voor uw project, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Tot de levering behoren de sprinklerbron(nen), bronpomp(en), putbehuizing(en), leidingwerk, voedingskabels, stuurkabels en appendages. 
Tevens leveren wij een schakelkast, frequentiegeregeld, ster driehoek of DOL. 
Inclusief signalering, wekelijkse test, en doormelding. 

Tjaden beschikt over zeer ervaren projectleiders, geohydrologen, boormeesters en een omvangrijk archief met eigen boorstaten van boringen door heel Nederland die teruggaan tot het jaar 1895. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bodemgegevens van TNO en DINOloket.

Tjaden werkt volgens de strengtse veiligheidseisen en beschikt, als (boor)aannemer, over alle benodigde certificeringen en lidmaatschappen om werkzaamheden uit voeren op alle soorten werkterreinen.

Elk project wordt uiterst zorgvuldig bekeken waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde eisen, haalbare capaciteiten op de gewenste locatie en beschikbare budgeten. 

Het op project toegesneden ontwerp wat hieruit voortkomt wordt zeer uitgebreid gespecificeerd in onze offertes zodat u als klant niet voor onverwachte verrassingen en/of uitgaven komt te staan.

Voorschriften: www.hetccv.nl

Vacatures

Hieronder treft u alle actuele vacatures:

 

Boring brandweerbron

Bluswaterinstallatie
Bluswaterringleidingnet
Bovengrondse afwerking
Ondergrondse afwerking
Bluswaterinstallatie
Bluswaterinstallatie
Bluswaterinstallatie