• Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies
 • Bemalingsadvies

Bemalingsadvies

Het opstellen van een bemalingsadvies heeft als voornaamste doelstelling om voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden te bepalen welke vorm van bemaling er noodzakelijk is, inzicht te verkrijgen in het waterbezwaar & de effecten van de bemaling naar de omgeving en de toetsing van de plannen aan de vergunning verlenende instanties.

Het bemalingsysteem en het, met behulp van modelberekeningen, verkregen waterbezwaar worden getoetst aan de eisen van het Waterschap. Er kan worden bepaald of er een vergunning dient te worden aangevraagd voor het onttrekken en / of lozen of dat er volstaan kan worden met een melding. Op basis van de modelberekeningen wordt een studie uitgevoerd naar de effecten van de bemaling in de omgeving.

Tjaden heeft een jarenlange praktische ervaring, welke in combinatie met theoretische kennis, een eigen bodemarchief en met moderne modellering software de aangewezen partij is voor het ontwerpen van bemalingen & het opstellen van bemalingsadviezen.

 • vacature

  Pomp-servicemonteur Pomp-servicemonteur

  Pomp-servicemonteur

  Als pomp- servicemonteur voor onze divisie bronbemalingen ben je verantwoordelijk voor onderhoud en herstellingen van pompen vanuit onze werkplaats te Heerjansdam en het oplossen van pompstoringen op onze werken.

 • vacature

  Chauffeur Chauffeur

  Chauffeur

  Als chauffeur voor onze divisie bronbemalingen ben je verantwoordelijk voor het transport van bemalingsmaterieel vanuit onze werf te Heerjansdam naar de verschillende werken in binnen en buitenland.

 • projecten

  WKO-systeem Artis WKO-systeem Artis

  WKO-systeem Artis

  Artis maakt voor de koeling van twee rijksmonumenten, voortaan gebruik van een open WKO-systeem. Tjaden legde het systeem aan in opdracht van Imtech.

 • projecten

  Arc de Dierrey Arc de Dierrey

  Arc de Dierrey

  Bij de aanleg van transportleidingen voor GRTgaz verzorgde Tjaden de bronbemaling. Daarbij moesten grote hoeveelheden grondwater onttrokken worden.